น้าแรก
     
       ลูกชิวาว่า
 
       การดูแลชิวาว่า
 
       Breeding Plan
 
       ติดต่อเรา
 
 

 

 

Breeding   Plan

 

Plan 1

Ironman

Numsai

 

 

 

Plan 2

Ironman

AongFong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        PyeFahChihuahua.com