น้าแรก
    
       ประวัติชิวาว่า
    
        การดูแลชิวาว่า
 
        Breeding plan
 
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2

 

   

Ironman

 

AongFong

 

 

 

ผสมวันที่    30  ธันวาคม  2556

คลอดวันที่ 2 มีนาคม 2557

50 Day

N'Kitty(Female)

N'Dragon(male)

N'Snow(Female)

N'Giant(male)

 

30 Day

N'Giant(male)

N'Dragon(male)

N'Snow(Female)

N'Kitty(Female)

    

Back to Breeding Plans

 
 

                                                                                                                                        PyeFahChihuahua.com