น้าแรก
    
       ประวัติชิวาว่า
    
        การดูแลชิวาว่า
 
        Breeding plan
 
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                แม่พันธุ์บ้านปายฟ้า

 

 

NumHom

วันเกิด

24   ตุลาคม    2007

สายพันธุ์

ขนสั้น   สายญี่ปุ่น

ลักษณะ

กระโหลกใหญ่  สีขาว  โครงสร้างสวย  หน้าสั้น
 

 

   

Money

วันเกิด

4   มกราคม   2008

สายพันธุ์

ขนยาว   สายญี่ปุ่น

ลักษณะ

ขนหนาแน่น กระโหลกใหญ่
 

 

 

AongFong

 

วันเกิด

 

25    ตุลาคม   2010

สายพันธุ์

 

ขนยาว   สายญี่ปุ่น

ลักษณะ

 

มาร์คสวย  หน้าสั้น ตากลมโต
 

 

 

Fongdue

วันเกิด 26    พฤษภาคม   2009
สายพันธุ์ ขนยาว  สายญี่ปุ่น
ลักษณะ หน้าหวาน  กระโหลกกลม
 

 

 

NumSai

 

วันเกิด

 

15   ธันวาคม  2009
สายพันธุ์

 

ขนสั้น
ลักษณะ

 

สีแฟนซี   นิสัยร่าเริง

 

 

 

Sushi

วันเกิด 13   สิงหาคม   2007
สายพันธุ์ ขนสั้น
ลักษณะ ตากลม  กระโหลกกลม  หน้าสั้น
 

 

 

 

Candy

วันเกิด 1   กุมภาพันธ์    2007
สายพันธุ์ ขนยาว   สายไต้หวัน
ลักษณะ นิสัยร่าเริง แจ่มใส
 

 

 

 

Chocolate

วันเกิด 9   มีนาคม    2009
สายพันธุ์ ขนสั้น  

สายไต้หวัน-อเมริกา

ลักษณะ นิสัยร่าเริง แจ่มใส ขี้อ้อน
 

                                                                                                                                        PyeFahChihuahua.com