น้าแรก
    
       ประวัติชิวาว่า
    
        การดูแลชิวาว่า
 
        Breeding plan
 
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 1

 

   

Ironman

 

Numsai

 

 

ผสมวันที่  8  เมษายน  2557

คลอดวันที่ 8 มิถุนายน 2557

60 Day

N'Hummer(male)

 

N'Cookie(Female)

 

N'Rose(Female)

Back to Breeding Plans

 
 

                                                                                                                                        PyeFahChihuahua.com