น้าแรก
    
       ประวัติชิวาว่า
    
        การดูแลชิวาว่า
 
        Breeding plan
 
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

ลูกชิวาว่าบ้านปายฟ้า

 

 
 

 

 

Man.u

 

วันเกิด มิถุนายน  2012

 

เพศ ผู้

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น+ไต้หวัน

 

ลักษณะ ดำ-ขาว หัวกลม ขี้เล่น ขนยาวแน่น

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Numsai
ราคา 16,500  
 

 

 

 

 

Apple

วันเกิด มิถุนายน  2012

 

เพศ เมีย

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น+ไต้หวัน

 

ลักษณะ ดำ-ขาว หัวสวย จอมป่วน ขนยาวแน่น  

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Numsai
ราคา 14,500  
 

 

 

 

 

Macky

วันเกิด 20   พฤษภาคม  2012

 

เพศ ผู้

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น

 

ลักษณะ มาร์คหน้าแฟนซี ลำตัวขาว จอมโวยวาย ขนยาว  

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Money
ราคา 10,500  
 

 

 

 

 

 

Natalee

 

วันเกิด 20   พฤษภาคม  2012

 

เพศ เมีย

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น

 

ลักษณะ แฟนซี ขี้เล่น ซนมาก ขนยาวแน่น หัวกลม 

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Money
ราคา 19,500  
 

 

 

 

 

 

Pooh

 

วันเกิด 20   พฤษภาคม  2012

 

เพศ ผู้

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น

 

ลักษณะ ขาว-ครีม ขี้เล่น ซนมาก ขนยาวแน่น  

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Money
ราคา 19,500  
 

 

 
 

 

 

Batman

 

วันเกิด 20   พฤษภาคม  2012

 

เพศ ผู้

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น

 

ลักษณะ แฟนซี มาร์คเข้ม          ขนยาวแน่น  

 

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Money
ราคา 25,000  
 

 

 

 

 

Fah

วันเกิด 20   พฤษภาคม  2012
เพศ เมีย
สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น
ลักษณะ ตัวเล็ก  ซน  ร่าเริง

ขนยาวแน่น  

พ่อพันธุ์ Ironman
แม่พันธุ์ Money
ราคา  30,000  
 

 

 

 

 

Ik-Q

 

วันเกิด 26   ธันวาคม    2010

 

เพศ ผู้

 

สายพันธุ์ สายญี่ปุ่น

 

ลักษณะ ตัวเล็ก  ซน  ร่าเริง     ขนสั้น  

 

พ่อพันธุ์ Maki
แม่พันธุ์ Numsai
ราคา 12,500  
 

 

 

Jungo

 

วันเกิด

 

26   ธันวาคม    2010
เพศ ผู้

 

สายพันธุ์

 

สายญี่ปุ่น
ลักษณะ

 

โครงร่างสวย  สีแบล็คแทน  กระโหลกใหญ่  ขนสั้น 

 

พ่อพันธ์ Maki
แม่พันธุ์ Numsai

 

ราคา 8,500  
 

 

 

 

 

NumCha

วันเกิด

26   ธันวาคม    2010

 

เพศ

เมีย

 

สายพันธุ์

ญี่ปุ่น + ไต้หวัน 

 

ลักษณะ

ขนสั้น ร่าเริง  ขี้เล่น

 

พ่อพันธุ์

Maki

แม่พันธุ์

Numsai

ราคา

15,500  
 

 

 

Mary

 

วันเกิด 17   November    2011

 

เพศ เมีย

 

สายพันธุ์

 

ญี่ปุ่น
ลักษณะ ขนสั้น ขาวล้วน

 

พ่อพันธ์ Luiz
แม่พันธุ์ Money
ราคา 10,500  
 

 

 

1        2        3      4      5

 

 

 
 

                                                                                                                                        PyeFahChihuahua.com